iso 9001

Certifikát systému managementu jakosti ISO 9001

Naší filozofií je co nejlépe sloužit zákazníkovi.

Abychom uměli bezezbytku vyřešit Vaše potřeby, rozhodli jsme se zavést certifikát systému jakosti dle ISO 9001:2000 a tím propojit naše dodavatele, kteří podle této normy již pracují a Vás, naše zákazníky, kteří taktéž podle této normy pracujete, nebo o tento certifikát usilujete.

Věříme, že tímto krokem jsme přispěli k tomu, aby Vaše společnosti měly méně starostí s plněním podmínek normy ISO 9000 při vstupu na zahraniční trhy.

Naši certifikaci provedla společnost Bureau Veritas Quality International, která osvědčuje, že systém řízení jakosti byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky systémových norem jakosti.


tel.: 577 110 711  e-mail: objednavky@hanak.cz